معدن دره cadia


شرکت طلای گلد فیلدز Gold Fields

این معدن در محدوده طلادار , است و در دره Crescent , مشابه با Cadia-Ridgeway باذخیره ۲۳ .

بررسی قیمت

صنعت سرامیک ، مواد شیمیایی و پلیمر

صنعت سرامیک ، مواد شیمیایی و پلیمر - شرکت فنی مهندسی، بازرگانی و مشاوره ای پارسیان ppc .

بررسی قیمت

شرکت طلای گلد فیلدز

این معدن در محدوده طلادار West , است و در دره Crescent , مشابه با Cadia-Ridgeway باذخیره ۲۳ .

بررسی قیمت